Provincie Gelderland

Gepubliceerd: 9 dagen geleden

Adviseur Gemeentefinanciën

Arnhem
Gepubliceerd: 9 dagen geleden
Solliciteer nu

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. Voor de generatie nu en onze kinderen in de toekomst. We verbinden inwoners, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk doelen te formuleren en te realiseren. Naast onze inhoudelijke ambities waaronder: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat, werken wij ook aan de kwaliteit van ons openbaar bestuur in Gelderland. Dit doen we onder meer door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken op het gebied van interbestuurlijk toezicht.

Een belangrijk onderdeel van het interbestuurlijk toezicht is het toezicht houden op de financiën van onze medeoverheden. Het financieel toezicht door de provincie heeft tot doel het bevorderen van een duurzaam gezonde financiële huishouding van gemeenten, waterschappen en bij wet ingestelde samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden (gemeenschappelijke regelingen), zodat deze blijvend hun wettelijke taken kunnen uitvoeren en in staat zijn om (in partnerschap) maatschappelijke opgaven te realiseren.

De financiële positie van met name gemeenten staat de laatste jaren steeds meer onder druk. Gemeenten, maar ook waterschappen, staan daarbij de komende tijd voor de nodige bestuurlijke en financiële uitdagingen als gevolg van nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Dit heeft ook gevolgen voor het financieel toezicht, waarbij het uitgangspunt is: op afstand waar het kan, dichterbij waar het moet. Daarnaast geven ook de landelijke Agenda Toekomst van het toezicht en de snelle ontwikkeling van het datagedreven werken binnen de (provinciale) overheid richting aan de wijze waarop wij het (financieel) toezicht verder willen vormgeven en ontwikkelen.

Ter versterking van ons team zoeken wij een Adviseur Gemeentefinanciën, vooralsnog voor de duur van twee jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Wat houdt de functie in?

Het financieel toezicht door de provincie is gericht op het voorkomen van een structureel tekort op de begroting van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen en draagt bij aan het versterken van de horizontale controle binnen deze lokale of regionale overheden.

Het uitgangspunt daarbij is dat gemeenten, waterschappen en bij wet ingestelde samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden (gemeenschappelijke regelingen) primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen financieel beleid en beheer en daarmee in staat zijn om de wettelijke taken uit te voeren.

Het financieel toezicht maakt integraal onderdeel uit van het interbestuurlijk toezicht door de provincie dat is belegd bij de afdeling Kwaliteit Openbaar Bestuur. Hierbinnen wordt ook samengewerkt met het Kabinet van de Commissaris van de Koning en het programma Sterk Bestuur.

Als adviseur gemeentefinanciën hou je de ontwikkeling van de financiële positie van deze overheden in de gaten, signaleer je tijdig waar er sprake is van problemen en/of risico’s en ga je hierover in gesprek. Je kijkt daarbij breder dan alleen naar de cijfers en gaat ook op zoek naar het verhaal achter de cijfers en legt verbinding met andere toezichtdomeinen en eventuele bredere bestuurskrachtvraagstukken. Lees voor meer informatie ook ons Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 2020-2023.

Wat ga je doen?

Samen met je collega’s binnen het team Interbestuurlijk toezicht (IBT) adviseer jij Gedeputeerde Staten (GS) over het financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de provincie. Je beoordeelt de begrotingen, jaarrekeningen en andere planning en control documenten. Je rapporteert en adviseert hierover aan GS en faciliteert lokale overheden bij het streven naar een gezonde financiële positie. Je voert data-analyses uit over de ontwikkeling van de financiële positie van Gelderse lokale overheden en signaleert daarbij trends en gaat hierover in gesprek met de overheden waarop je toezicht houdt als ook met interne stakeholders. Je levert samen met je collega’s binnen het team en de afdeling Kwaliteit Openbaar Bestuur een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van het financieel en interbestuurlijk toezicht, waaronder de verdere ontwikkeling en het gebruik van data-analyses en het bouwen van informatieproducten zoals rapportages en dashboards met behulp van Business Intelligence oplossingen.

Wie ben je en wat breng je mee?

Als adviseur gemeentefinanciën beschik je in ieder geval over de volgende kwalificaties, capaciteiten, competenties en vaardigheden.

  • Je bent een professional op het gebied van financiën en hebt inmiddels de nodige werkervaring opgedaan in de wereld van gemeentelijke en overheidsfinanciën
  • Je hebt ervaring of affiniteit met het houden van financieel toezicht en duidelijke opvatting over de rol die dat vraagt.
  • Je bent een stevige gesprekspartner en adviseur voor ambtenaren en bestuurders van de organisaties waar je toezicht op houdt als ook voor je collega’s en bestuurders binnen de provincie.
  • Je bent scherp op de inhoud en constructief in de relatie en staat daarbij als ‘kritische vriend’ naast de organisaties waar je toezicht op houdt. Daarin ben je doortastend, objectief en vasthoudend.
  • Je kunt goed analytisch denken en standpunten helder en overtuigend uiteenzetten en verdedigen. Jaarrekeningen en begrotingen kan je goed doorgronden en je bent op zoek naar het verhaal achter de cijfers.
  • Je bent vaardig in het opstellen van beknopte rapportages en besluiten en hebt een vlotte pen.
  • Je hebt een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne en weet het bestuur goed en kernachtig te adviseren. Daarnaast ben je in bredere zin goed aangesloten op de bestuurlijke ontwikkelingen in Nederland en weet je werk ook binnen deze context te plaatsen.
  • Je beschikt (minimaal) over een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van financiën (b.v. Finance & Control of Accountancy) en/of bestuurskunde.
  • Je hebt kennis van en ervaring met financiële data-analyse en het toepassen van Business Analytics en Business Intelligence oplossingen, zoals PowerBI.

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van financieel toezichthouder verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal € 3.506,- en maximaal € 5.009,- afhankelijk van leeftijd, opleiding en werkervaring. Je beschikt over 18 verlofdagen per jaar en hebt de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van €5000,-, een gezondheidsbudget van €300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 22%. In het IKB is o.a. het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

Contact

Word jij enthousiast van deze vacature en wil je werken bij een professionele organisatie met de Gelderse samenleving als inspiratiebron? Reageer dan via de website werkeningelderland.nl en voeg je motivatie en CV toe. Solliciteer nu via de "Solliciteer" button.

De reactietermijn sluit op 4 januari 2021. De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op vrijdag 15 januari 2021, de tweede ronde selectiegesprekken op vrijdag 22 januari 2021. Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met de heer E.J.C. Derksen, teammanager IBT via 026-3599138 of ibt@gelderland.nl.We horen graag van je!Deze vacature wordt in eerste aanleg voor twee jaar opengesteld waarbinnen een evaluatie plaats zal vinden. Het betreft structurele werkzaamheden. Bij goed functioneren kan de opdracht verlengd worden tot in eerste aanleg een termijn van 3 jaar met uitzicht op vast dienstverband.De vacature staat zowel binnen het samenwerkingsverband KANS in Gelderland als extern op de site Werken in Gelderland. Bij gelijke geschiktheid heeft de KANS-kandidaat voorrang. Invulling via het KANS in Gelderland samenwerkingsverband gebeurt op basis van collegiale uitleen.

 

Zie voor verdere informatie ook de toelichting KANS in Gelderland op de site Werken in Gelderland.Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu

Provincie Gelderland

Bedrijfspagina 1 vacature

Vacature details

Opleiding

Fulltime / parttime

Maak een job alert aan

En ontvang de laatste jobs in de mail!

Job alert aanmaken